Kontaktpersoner

Christoffer Björnholm

Trädfällare och Ägare av Ekerö Träd och Gård

Christoffer Björnholm

Telefonnummer 08-36 06 46 info@ekerotradochgard.se

Björn Lindgren

Trädfällare och Montör

Björn Lindgren

Telefonnummer 08-36 06 46